Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Sähkövaltti Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 31.5.2021

 

1) Rekisterin pitäjä

Sähkövaltti Oy

Hiltusentie 24 A

90620 Oulu

Y-tunnus 2539821-1

040 593 6880

www.sahkovaltti.fi

info@sahkovaltti.fi

 

2) Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jouni Salonen

0400 517 545

jouni.salonen@sahkovaltti.fi

 

3) Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennetaan Sähkövaltti Oy:n asiakkaiden sekä toimittajien yhteystietoja.

Rekisterin henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden ostamiseen, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

 

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään yritysten yhteystietoja, y-tunnuksia, osoitteita, laskutustietoja sekä yhteyshenkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

Yksityishenkilöistä rekisteriin tallennetaan yhteystietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakkuuteen sekä markkinointiin liittyvät tiedot.

 

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä tai yhteyshenkilöiltä itseltään.

 

 

7) Evästeiden (cookies) käyttö

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

 

8) Evästeiden hallinta ja poistaminen

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita evästeistä: http://www.aboutcookies.org

Voit hallita omia mainoksia täältä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

 

9) Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa taikka siirtää tietoja eri palveluntuottajien järjestelmiin, kuten esim. verottajalle, toiminnanohjausjärjestelmään, ja web-hotellin webmail -palvelun osoitekirjaan, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Säilytämme henkilötietoja Euroopan talousalueella, emmekä luovuta tai siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevaa aineistoa kolmannelle osapuolelle, mikäli laki, asetukset tai viranomaiset sitä vaativat.

 

10) Henkilötietojen säilytys

Rekisteri on käytössä vain sillä henkilökunnalla, joka operoi tilauksia, työnohjausta ja laskutusta. Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän lukuun.

 

11) Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muunlaisin teknisin keinoin. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

12) Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

 

13) Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Sähkövaltti Oy suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti kotisivuillamme.