Palvelut

”Kehityksen seuranta, huolellisuus, vastuu tehdystä työstä, käytönopastus ja jatkuvuus ovat tavaramerkkejä, joilla pystymme takaamaan asiakkaillemme turvallisen ja toimivan kokonaisuuden vuosiksi eteenpäin.”

Sähkö- ja teleasennukset

Pääasiallisin toimialamme on sähkö- ja teleurakointi

Yli 40 vuoden toimintahistoriamme aikana kokemusta on kertynyt monista sähköistystöistä. Kohdelistaan mahtuu mm. kerrostaloja, toimisto-, lääkintä- ja liiketiloja, tuotantolaitoksia, ravintoloita, aluesähköistyksiä, omakotitaloja sekä loma-asuntoja. Kiinteistöjen sähkötyöt sisältävät nykyisin monia muitakin järjestelmiä kuten tietoverkko, rikosilmoitin-, porttipuhelin-, paloilmoitinjärjestelmien kaapelointia ja asennusta.

Toimittamamme sähköautojen latausasemat ja hoidamme asennuksen turvallisesti. Laajemmissa kokonaisuuksissa sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoitus ja suunnittelu on sähköistysprojektin ensimmäinen askel, jonka ansiosta hanke lähtee oikeille urille alusta alkaen.

Kuitukaapelit, kuitujatkokset ja niiden mittaukset

Suoritamme valokuitukaapeli asennuksia kiinteistöjen sisäverkkoihin sekä alueverkkoihin. Valokuitujen jatkaminen ja päättäminen tehdään tarkasti nykyaikaisella valokuituhitsauskalustolla. Kuitukaapeleiden mittaukset toteutetaan viimeisimpiä standardeja noudattaen.

Suunnittelu

Asiantuntevasti tehty sähkösuunnittelu takaa, että lopputulos saavutetaan jouhevasti ja asiakas tietää saavansa mitä tilaa. Suunnittelukohteitamme ovat perinteisen sähkö- ja telesuunnittelun lisäksi teollisuuden prosessi- ja automaatiosuunnittelu. Suunnittelutyössä käytämme apuna nykyaikaisia laskenta- ja CAD-ohjelmia.

Lämpökamera- ja endoskooppikuvaukset

Suoritamme sähkölaitteistojen ja koneiden lämpökamerakuvauksia.

Lämpökuvaus on tehokas tapa selvittää sähkövikoja, puutteita ja ylikuumenemisia. Kuvauksella voidaan ehkäistä tulipaloja sekä yllättäviä laitevikoja. Esimerkiksi löysien johdinliitosten tai kontaktoreiden viallisten koskettimien aiheuttamat lämpenemiset voidaan paikallistaa ja korjata ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua. Sähkömoottoreiden ja erilaisten kuljettimien alkavat laakeriviat on helppo paikallistaa kuvauksella. Lämpökuvauksesta laaditaan aina yksityiskohtainen raportti, jossa esille tulleet ongelmakohdat selvitetään ja esitetään korjaus ehdotus.

CIMG_0203 IR_0203